Cách lấy link bài viết Facebook

Cách lấy link bài viết trên máy tính

Để có thể chia sẻ link bài viết trên Fanpage hay link bài viết trên facebook của cá nhân ai đó, bạn có thể áp dụng cách như sau:

Chọn lấy một bài viết mong muốn -> Nhấp chuột phải vào thời gian đăng bài (Nằm ở dưới tên cá nhân hoặc tên fanpage) -> Chọn sao chép địa chỉ liên kết.

Hoặc Bạn có thể nhấp trực tiếp vào thời gian đăng bài -> Sao chép địa chỉ liên kết trên thanh địa chỉ.

Click vào ngày giờ đăng bài

Cách lấy link bài viết facebook trên điện thoại

Chọn 1 bài viết mong muốn sao chép link -> Nhấp vào dấu … -> Chọn sao chép liên kết

Click vào dấu …

Cách lấy link hình ảnh Facebook trên máy tính

Để sao chép link hình ảnh của một bài viết nào đó, bạn chỉ cần nhấp chuột vào để mở hình ảnh lớn hơn -> Chuột phải vào hình -> Chọn sao chép địa chỉ hình ảnh.

Cách lấy link hình ảnh Facebook trên điện thoại

Nhấp trực tiếp ảnh -> Chọn nút chia sẻ -> Chọn Tùy chọn khác -> Chọn Sao chép vào khay nhớ tạm

Chọn Tùy chọn khác

Cách lấy link video Facebook

Cách lấy link video Facebook trên máy tính

Chọn một video có sẵn trên Facebook -> Chọn video muốn mở lên -> Nhấp chuột phải vào video -> Chọn hiển thị URL video -> Sao chép URL

video-facebook

Cách lấy link video facebook trên điện thoại

Cách 1: Lấy link video facebook trên Android

Chọn video bạn muốn -> Nhấp vào video đó -> Chọn nút : như hình -> Chọn Sao chép liên kết

lấy-link-video-facebook

Cách 2: Cũng bài viết đó -> Nhấp vào nút chia sẻ -> Chọn tùy chọn khác -> Sao chép vào khay nhớ tạm.

Cách lấy link bài viết được chia sẻ trên Facebook

Lấy link bài viết facebook chia sẻ trên máy tính

Nếu như khi lướt New Feed bạn thấy một bài viết nào hay chia sẻ video, hình ảnh rất muốn chia sẻ link đó cho bạn bè dùng ứng dụng khác. Rất đơn giản, chỉ cần làm như sau:

Click chuột phải vào thời gian đăng bài viết -> Chọn Sao chép địa chỉ liên kết.

lấy-link-bài-viết-chia-sẻ

Trên đây là toàn bộ cách lấy link bài viết, hình ảnh, video. Hi vọng những thông tin mà MyB Media tổng hợp được sẽ có ích cho bạn!